Hygiëne regels
 
Hygiëne regels digitaal in uw HACCP-Systeem.

WELKOM BIJ Hygiëneregels:

Bereidt u eet- en drinkwaren voor mens of dier? Of verwerkt, behandelt of vervoert u levensmiddelen? Dan moet u hiermee veilig omgaan. U moet volgens HACCP-principes werken. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit systeem brengt de risico's in kaart en beschrijft hoe deze gevaren te beheersen in de hele voedselproductieketen.

HACCP-plan en hygiënecodes:
U kunt kiezen: zelf een HACCP-plan opstellen, of een goedgekeurde hygiënecode gebruiken. Werkt u volgens een goedgekeurde hygiënecode, dan voldoet u automatisch aan de wet. Een overzicht van de hygiënecodes per sector vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Stelt u zelf een HACCP-plan (voedselveiligheidsplan) op? Dit is proces- of bedrijfsgebonden, en moet aan voorwaarden voldoen. De NVWA beoordeelt uw plan. voor dit plan gaat u naar: klik hier.Eten en drinken op markten en bij evenementen

Bereidt en verkoopt u levensmiddelen op markten en bij evenementen? Dan moet u met een HACCP-plan werken of met een hygiënecode. Ook moeten mobiele of tijdelijke bedrijfsruimtes, zoals marktkramen en feesttenten, aan speciale eisen voldoen wat betreft hygiëne en inrichting.

Catering en HACCP
Hebt u een cateringbedrijf aan huis? En gebruikt u uw keuken zowel zakelijk als privé? Maakt u dan duidelijk onderscheid tussen levensmiddelen voor de catering en levensmiddelen voor uzelf. Gebruik bijvoorbeeld verschillende koelkasten. Of breng de tekst 'privé' op producten aan. Doet u dit niet, dan gaat de NVWA er bij controle van uit dat alle levensmiddelen bestemd zijn voor de catering. Deze moeten dan allemaal voldoen aan de HACCP-eisen.

Corona en de hygiëne regels:

Er is ook een corona hygiëne checklijst App. Deze App helpt u bij het controleren van alle regels rond deze virus. Kijk voor alle info op de website corona hygiëne check .nl Deze oplossing is voor alle bedrijven die de hygiëne binnen het bedrijf wilt controleren. In onze hygienecode Online oplossing zit deze checklijst standaard. De NVWA zal ook bij ondernemingen controleren op de werkwijze binnen het bedrijf en de corona regels.

 

HACCP OPLEIDING met erkend HACCP certificaat:

Doel van de HACCP training

De cursist leert in deze HACCP training wat de mogelijke gevaren zijn voor de voedselveiligheid en wat deze op de werkvloer moet doen om deze gevaren te voorkomen.

Voor wie?                               

De HACCP training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de bereiding, opslag en het transport van voedingsmiddelen.

Iedereen die Nederlands beheerst op het niveau 1F kan de opleiding volgen.

De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:
• Voedselveilig werken
• Onveilige voedingsmiddelen
• Micro-organismen
• Allergenen

• HACCP
• Persoonlijke hygiëne
• Bedrijfshygiëne

Memotrainer

Het is algemeen bekend dat kennis snel wegzakt. De MemoTrainer zal aan de hand van de scores van de cursist bepalen welke onderwerpen deze cursist nog niet zo goed beheerst. Hier zal extra op getraind worden om zo de kennis naar het gewenste niveau te brengen.

Dankzij de MemoTrainer app voor iPhone en Android kan de cursist makkelijk zijn/haar kennis op peil houden of oefenen voor een examen. De MemoTrainer werkt uiteraard ook in iedere gangbare browser, zo blijft leren laagdrempelig en leuk.

Voortgang, examen en HACCP certificering
Iedere les bevat een aantal toetsvragen. Zo weet de cursist of deze tijdens het doorlopen van de les direct of hij/zij de lesstof kent. Na iedere vraag volgt een uitgebreide uitleg over het juiste antwoord. De cursist sluit de cursus HACCP af met een examen. Het HACCP examen maakt de cursist ook via internet. Als de cursist geslaagd is ontvangt deze het HACCP certificaat.

Cursusduur

De cursist heeft 1 jaar toegang tot de cursus. Een cursist doet gemiddeld 3 tot 4 uur over de cursus. De cursist kan de theorie in eigen tempo stap voor stap doornemen. De cursist ziet in één oogopslag welke hoofdstukken hij/zij al bestudeerd heeft en welke nog gedaan moeten worden.

Prijzen

De kosten voor de online cursus HACCP bedragen € 54,- (excl. BTW). Het (her)examen en het HACCP certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Direct nadat een cursist is geslaagd staat zijn certificaat online en is het beschikbaar.

Je kunt je hier aanmelden als je het HACCP certificaat wilt halen. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de HACCP training te kunnen beginnen.

 

Hygiënecodes per sector

 

Een hygiënecode is een gids voor bedrijven die met voedsel omgaan, opgesteld door de sector. In deze gids vindt u de regels om de voedselveiligheid en de hygiëne te bewaken. 

Alle Hygiënecodes in een digitale HACCP oplossing:                                                                                                            *    www.hygienecodeonline.nl


Akkerbouw (plantmateriaal, verwerkte producten)

Detailhandel

Dranken, wijn, horecabenodigdheden

Eieren (handel, pakstations, grossiers)

Granen, maalderijen, peulvruchten, zaden

Horeca

Slachterijen, slagerijen en poeliers

Suiker

Transport en logistiek

Tuinbouw (teelt, productverwerking, verkoop)

Vis

Visafslagen

  • Hygiënecode voor hygiënisch werken in visafslagen (u kunt deze opvragen bij de brancheorganisatie Nederlandse Organisatie Vis Afslagen)

Zorginstellingen

Zuivelverkoop (detailhandel, boerderij)


Eigen voedselveiligheidsplan opstellen of hygiënecode branche gebruiken

Produceert, verwerkt of distribueert u levensmiddelen of diervoerders? Dan moet u een HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen. U kunt ook een door de branche opgestelde en officieel erkende hygiënecode gebruiken.


HACCP-voedselveiligheidsplan

Een HACCP-voedselveiligheidsplan wordt volgens de Europese Hygiëneverordening: Verordening (EG) Nr. 852/2004, artikel 5 (pagina 8), opgesteld en is gebaseerd op de 7 basisprincipes van HACCP die zijn beschreven in de Codex Alimentarius (World Health Organization, WHO). Het gaat om alle eetwaren en drinkwaren, én grondstoffen en hulpstoffen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel.

Een bedrijf kan zelf een procesgebonden of bedrijfsgebonden HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen. Een zelf opgesteld HACCP-voedselveiligheidsplan moet voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) Nr. 852/2004, inclusief de wetenschappelijke onderbouwing voor alle producten en/of processen. Dit plan zal worden beoordeeld door de NVWA.

Een bedrijf kan ook gebruikmaken van een door een branche opgestelde en officieel erkende hygiënecode. In artikel 8 van de verordening staat namelijk dat een branche of sector invulling geeft aan HACCP met 'gidsen voor goede praktijken'. In Nederland bekend als hygiënecodes. In het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (hoofdstuk 2, artikel 4) staan de voorschriften voor het opzetten en goedkeuren van hygiënecodes.

Een bedrijf dat werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode, voldoet automatisch aan de wet. Beide systemen moeten voldoen aan de 7 basisprincipes van HACCP.

Deze zijn allemaal verwerkt in de digitale HACCP oplossing Hygiënecode Online, 

Het HACCP-systeem dat alles in 1 heeft. Kijk hier voor meer info!

Meer informatie